Home » ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Дигитална раница – обучение по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 • Тема: Дигитално училище
 • Място на провеждане: с. Вонеща вода
 • Период на провеждане: 25. 11. 2023 г. – 26. 11. 2023 г.
 • Наименование на обучителната организация: „Център за чужди езици и мениджмънт“ ООД гр. Плевен
 • Брой на заявили желание за участие: шест обучаеми

Комуникативни умения

 • Тема: Комуникативни умения в образователна среда
 • Място на провеждане: гр. Банско
 • Период на провеждане: 30. 10. 2023 г. – 01. 11. 2023 г.
 • Наименование на обучителната организация: Център за съвременно образование
 • Брой на заявили желание за участие: шест обучаеми

Обучение по БДП

 • Тема: Интерактивен характер на обучението по БДП
 • Място на провеждане: Дистанционна форма на обучение
 • Период на провеждане: юни 2022 г. – септември 2022 г.
 • Начален час: 16:00 ч.
 • Краен час: 19:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Издателство „Дидаско“ ЕООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:  2

Обучение за работа в комисия по БДП

 • Тема: Специфични умения за работа в комисия по БДП
 • Място на провеждане: Дистанционна форма на обучение
 • Период на провеждане: юни 2022 г. – септември 2022 г.
 • Начален час: 16:00 ч.
 • Краен час: 19:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Издателство „Дидаско“ ЕООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие:  3

Интерактивни методи на обучение в начален етап

 • Тема: Методически насоки и специфики в образователния процес. Стимулиране на активно учене чрез използване на интерактивни методи в начален етап.
 • Място на провеждане: Уебинар – дистанционно
 • Период на провеждане: 07.06.2022 г.
 • Начален час: 13:00 ч.
 • Краен час: 18:00 ч.
 • Наименование на обучителната организация: Издателство КЛЕТ България ООД
 • Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: двама педагогически специалисти

Дигитализация на учебния процес

 • Тема: Дигитализация на учебния процес и интерактивни методи на преподаване
 • Място на провеждане: гр. Банско
 • Период на провеждане: 29. 10. 2022 г. – 31. 10. 2022 г.
 • Наименование на обучителната организация: Център за съвременно образование
 • Брой на заявили желание за участие: шест обучаеми

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители и ученици, в изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-50/ 03. 02. 2022 г. на Директора на РЗИ-Плевен, Ви  информираме, че учениците от начален курс (1-4 клас), ще продължат да се обучават присъствено.

Учениците от прогимназиален етап (V-VII клас) ще се обучават от разстояние в електронна среда на ротационен принцип за по една седмица – V+VI клас – 0т 07. 02. 2022 г. до 11. 02. 2022 г. и VII клас от 14. 02. 2022 г. до 18. 02. 2022 г.

Графици на учебни часове:

 1. Присъствено обучение:
Пореден часОт:До:Продължителност на междучасието:
1.08:00 ч.08:45 ч.10 мин.
2.08:55 ч.09:40 ч.20 мин.
3.10:00 ч.10:45 ч.10 мин.
4.10:55 ч.11:40 ч.10 мин.
5.11:50 ч.12:35 ч.10 мин.
6.12:45 ч.13:30 ч.10 мин.
7.13:40 ч.14:25 ч. 

2. Обучение от разстояние в електронна среда:

Пореден часОт:До:Продължителност на междучасието:
1.08:00 ч.08:30 ч.10 мин.
2.08:40 ч.09:10 ч.20 мин.
3.09:30 ч.10:00 ч.10 мин.
4.10:10 ч.10:40 ч.10 мин.
5.10:50 ч.11:20 ч.10 мин.
6.11:30 ч.12:00 ч.10 мин.
7.12:10 ч.12:40 ч. 

От 07. 02. 2022 г. до 11. 02. 2022 г. присъствено се обучават учениците от VII клас, а тези от V+VI – в ОРЕС.

От 14. 02. 2022 г. до 18. 02. 2022 г. присъствено се обучават учениците от V+VI клас, а тези от VII – в ОРЕС.

От ръководството на ОУ „Кирил и Методий“ – с. Бръшляница

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Уважаеми родители и ученици, в изпълнение на т. 3 от Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на МОН и , т. 18 – 20 от Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г. На МЗ и във връзка с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата , утвърдени със  Заповеди на МОН: № РД09-4614 от 24.11.2021 г. и  № на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. г., Ви  информираме, че присъственото обучение на учениците от начален курс (1-4 клас), се възобновява  от 16. 11. 2021 г. Отнася се за ученици, чиито родители са изразили съгласие за провеждане на бързи щадящи тестове.Тестването ще се извършва два пъти седмично – всеки понеделник и четвъртък. Когато  понеделник не е учебен ден , се провежда във вторник. Когато изследването се провежда в сряда или петък, следващо такова няма да има.

Учениците от прогимназиален етап (5-7 клас) ще продължат да се обучават от разстояние в електронна среда до достигане на 14-дневна заболеваемост по-ниска от 500 на 100000  души в община Плевен.

Прогимназиален курс продължава да се обучава по утвърденото от РЗИ-Плевен седмично учебно  разписание с продължителност на учебни часове от 30 мин. И почивки между тях – 10 мин. Голямо междучасие – 20 мин., след втори учебен час.

График учебни часове за ученици в ОРЕС:

№ на часНачало и край на учебния час
I08:00 – 08:30
II08:40 – 09:10
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ – 20 МИН.
III09:30 – 10:00
IV10:10 – 10:40
V10:50 – 11:20
VI11:30 – 12:00
VII12:10 – 12:40

Седмично разписание за учениците от 5+6 клас

ЧасовеПонеделникВторник СрядаЧетвъртък Петък
1Български език и литература – ООПГеография и икономика – ООПИстория и цивилизации – ИУЧГеография и икономика – ИУЧКомпютърно моделиране и информационни технологии/ Информационни технологии – ООП
2История и цивилизации – ООПБългарски език и литература – ООПЧужд език – Руски език – ООПЧужд език – Руски език- ООПМатематика – ООП
3Математика – ООПМузика – ООПФизическо възпитание и спортМатематика – ООПИстория и цивилизации – ООП
4Човекът и природата- ООПМатематика – ООПБългарски език и литература – ООПБългарски език и литература – ООПБългарски език и литература
5Изобразително изкуство – ООПЧовекът и природата- ООПБългарски език и литература – ООПТехнологии и Предприема чество – ООПМузика – ООП
6Изобразително изкуство – ООПЧужд език – Руски език – ООПГеография и икономика – ООПФизическо възпитание и спортФизическо възпитание и спорт
7 Час на класа   

Седмично разписание за учениците от 7 клас

ЧасовеПонеделникВторник СрядаЧетвъртък Петък
1География и икономика – ООПЧужд език – Руски език – ООПЧужд език – Руски език – ООПИнформацион ни технологии – ООПБиология и здравно образование – ООП
2Математика – ООПМатематика – ООПИстория и цивилизации – ИУЧМатематика – ООПГеография и икономика – ООП
3Биология и здравно образование – ООПБиология и здравно образование – ООПБългарски език и литература – ООПГеография и икономика – ИУЧМатематика – ООП
4Физика и астрономия- ООПБългарски език и литература – ООПХимия и опазване на околната среда- ООПТехнологии и Предприема чество – ООПФизическо възпитание и спорт
5Български език и литература – ООПМузика – ООПИстория и цивилизации – ООПБългарски език и литература – ООПБългарски език и литература – ИУЧ
6Изобразително изкуство – ООПФизика и астрономия- ООПФизическо възпитание и спортБългарски език и литература – ООПЧужд език – Руски език – ООП
7Изобразително изкуство – ООПЧас на класа   

От ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бръшляница.

Уважаеми родители и ученици, във връзка т. 7 от Заповед № РД-01-856/ 19. 10. 2021 г. на министъра на здравеопазването, т. 3 от Заповед № РД09-3596/ 20. 10. 2021 г. на министъра на образованието и науката и достигната 14-дневна заболяемост над 750 души на 100 000 население в община Плевен, Ви уведомяваме:
Учениците от 1 до 7 клас ще се обучават в електронна среда от разстояние от 02. 11. 21 г. до спад на 14-дневната заболяемост в общината под 750 души на 100 000.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!!

Уважаеми родители и ученици, във връзка със Заповед №РД09-3963/28.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за училищата от община Плевен и община Белене за периода 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г. включително Ви уведомяваме:
Учениците от 1 до 4 клас ще се обучават присъствено от 29. 10. 21 г. до 05. 11. 21 г. От 08. 11. 21 г. до 12. 11. 21 г. преминават в обучение от разстояние в електронна среда.
Учениците от 5 до 7 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда от 29. 10. 21 г. до 05. 11. 21 г. От 08. 11. 21 г. до 12. 11. 21 г. преминават в присъствено обучение.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛИ И ДОСТАВКИ ПО СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет.

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ COVID-19 ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Кратък наръчник от Асоциация „Родители“ за учебна година при ситуация на Covid-19

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930